Różnice między komornikiem a firmą windykacyjną

1

Rola windykatora często bywa mylona z zakresem obowiązków komornika. Jest to zrozumiałe – zawody te, chociaż pełnią zupełnie inne funkcje, są pod niektórymi względami dość podobne, dlatego osoba bez specjalistycznej wiedzy może mieć pewne wątpliwości. Aby uniknąć niezręcznych sytuacji i ogólnej dezinformacji, warto jednak jasno je ze sobą zestawić i dogłębnie porównać. Tak naprawdę, nie jest to kwestia szczególnie skomplikowana – wystarczy zrozumieć kilka podstawowych pojęć.

Kim jest windykator? Zakres obowiązków i uprawnień

Na samym początku warto zaznaczyć najważniejsze rozróżnienie pomiędzy windykatorem a komornikiem. Zawód windykatora to działalność prywatna – osoby takie zazwyczaj pracują na rzecz większej firmy, odpłatnie przyjmując klientów. Podstawową usługą świadczoną przez firmy windykacyjne jest pomoc w odzyskaniu długów.

Usługi świadczone przez firmę windykacyjną obejmują dość szeroki zakres aktywności. Przede wszystkim, jest to:

  • dostarczanie monitów i przypomnień o konieczności dokonania spłaty,
  • dostarczanie ostrzeżeń o wpisaniu do BIG,
  • kontakt drogą telefoniczną, mailową i listową,
  • próby podjęcia dialogu i namawianie do ugody z wierzycielem.

Windykatorzy to z reguły ludzie o świetnych umiejętnościach perswazji i dobrej znajomości prawa, dzięki czemu specjalizują się w przekonywaniu ludzi do zdecydowania się na drogę ugodową i ewentualnej renegocjacji terminów rat.

Oczywiście, uprawnienia windykatora mają swoje ograniczenia – działania takiego fachowca nie mogą wiązać się z nękaniem dłużnika. Czynności takie jak telefonowanie w nocy, niezapowiedziane wizyty w domu, groźby, szantaże i zastraszenia absolutnie nie wchodzą w grę! Głównym obowiązkiem windykatora jest ponaglenie i przekonanie dłużnika do jak najszybszej spłaty należności, oferując rozwiązania, które są akceptowalne dla obu stron.

Warto zatem zaznaczyć, że z windykatorem powinno się rozmawiać. Nie jest to wróg osoby zadłużonej – wręcz przeciwnie. Tak zwani windykatorzy terenowi za zgodą dłużnika mogą zjawić się w jego domu w celu osobistego spotkania, podczas którego ustala się optymalny sposób na rozwiązanie sporu, dzieląc należną kwotę na raty, wydłużając terminy ich spłat i tak dalej.

Nie można jednak zapominać, że w razie braku chęci współpracy ze strony dłużnika, firmy windykacyjne mogą przejść na drogę sądową. Często okazuje się, że jest to jedyny sposób na to, aby przymusić daną osobę do spłaty należności – na tym też kończą się uprawnienia windykatora.

Kiedy potrzebny jest komornik?

Praca komornika jest z pewnością znacznie bardziej bezpośrednia. Jest to urzędnik państwowy, który działa na rzecz wierzyciela podstawie stosownych dokumentów, opartych na wyroku sądu. Komornik odpowiada za przymusową spłatę długu, gdy rozwiązania polubowne zawiodły. Na podstawie oryginału nakazu bądź wyroku opatrzonego klauzurą wykonalności, komornik sądowy rozpoczyna swoją pracę, odbierając dłużnikowi majątek bez możliwości negocjacji – jest na nie po prostu za późno.

Uprawnienia komornika pozwalają mu na bezpośrednie odebranie pieniędzy z kont bankowych dłużnika, a także odsprzedanie jest majątku, w tym nieruchomości. Warto podkreślić, że urzędnik ten ma prawo wejść do mieszkania takiej osoby nawet bez jej zgody – jeśli spotyka się ze sprzeciwem lub agresją, może dojść także do ingerencji policji. Rzecz jasna, skala tej procedury uzależniona jest od wysokości kwoty, która wymaga spłaty, lecz nie ulega wątpliwości, że niezależnie od okoliczności, każdy wolałby uniknąć konfrontacji z komornikiem.