Jak firma windykacyjna ściąga długi? Opis procedury egzekucji długu

1

Niezależnie od tego, czy znajdujemy się w pozycji osoby zadłużonej, czy usiłującej odzyskać pieniądze od dłużnika, który zalega z ich spłatą, warto bliżej przyjrzeć się procedurze egzekucji długu. Znając dopuszczalne czynności oraz działania, którymi posługiwać się może firma windykacyjna, mamy okazję podjąć się skuteczniejszej współpracy i szybciej rozwiązać problem.

Na czym opierają się działania firmy windykacyjnej?

Ogólnie rzecz biorąc, cały proces windykacji długów dzieli się na kilka etapów. Jak wiadomo, dłużnicy oraz okoliczności zadłużenia potrafią być bardzo różne, dlatego każdy przypadek musi poniekąd rozpatrywany indywidualnie. Rzecz jasna, firma windykacyjna dysponuje wieloma narzędziami, przy pomocy których może naciskać na taką osobę, aby uregulowała swoje zobowiązania pieniężne.

Podstawowy podział czynności windykacyjnych to:

  • windykacja długu w sposób polubowny,
  • windykacja drogą sądową.

Spłata poprzez współpracę – kiedy windykuje się długi polubownie?

W zdecydowanej większości przypadków pierwszymi czynnościami, jakich podejmuje się wybrana firma windykacyjna, jest ponaglenie dłużnika do spłaty. Jeśli ten nie jest w stanie zwrócić należnych pieniędzy, jednym z łatwiejszych rozwiązań jest ugoda i ponowne negocjowanie warunków spłaty, tak, aby były one stosunkowo przystępne dla takiej osoby. Warto zaznaczyć, że sprawy rozwiązane drogą polubowną są na ogół korzystne dla każdej ze stron sporu.

Dłużnik, który ma możliwość renegocjacji formy spłaty, może zyskać więcej czasu na zgromadzenie potrzebnych środków. Jeśli warunki na, które przystał, są realistyczne, a raty rozłożone na dłuższy okres, o wiele łatwiej jest zorganizować niezbędną kwotę. Z drugiej strony, osoba, której pieniądze te są należne, może spodziewać się, że trafią one na jej konto możliwie najszybciej i bez niechcianych komplikacji. Poza tym, gdy konkretne terminy zostały ustalone na nowo, można spodziewać się terminu gotówki w określone dni.

Kontakt zazwyczaj nawiązuje się drogą telefoniczną, mailową oraz w formie listów. Monit wysyłany do osoby zadłużonej zawiera ponaglenie do spłaty należnych środków, a w razie niemożności do natychmiastowego uregulowania rat, wzywa do dalszych rozmów. Wiadomościom tym często towarzyszą ostrzeżenia dotyczące wpisania do BIG (Biur Informacji Gospodarczej).

W razie wyrażenia chęci współpracy ze strony dłużnika zazwyczaj dochodzi do osobistego spotkania pomiędzy nim oraz windykatorem, gdzie twarzą w twarz mogą ustalić ugodę na bardziej przystępnych warunkach niż oryginalne terminy płatności. Jeśli jest to tylko możliwe, warto postarać się uniknąć drogi sądowej, gdyż rozwiązania polubowne są bardziej opłacalne dla obu stron.

Windykacja drogą sądową – kiedy jest to konieczność?

Nie każdy dłużnik chce kooperować. Jeśli nawet długie próby dojścia do satysfakcjonującej ugody wydają się nieosiągalne, jedyną drogą rozwiązania problemu jest droga sądowa. Chociaż nie ulega wątpliwości, że jest to znacznie bardziej uciążliwa, a w większości przypadków także kosztowna procedura, to pocieszeniem jest fakt, że opcją pozostają to specjalne rodzaje postępowań. W celu szybszego przymuszenia dłużnika do spłaty zdecydować można się na:

  • Postępowanie nakazowe – opcja stosowana najczęściej wtedy, gdy dłużnikiem jest przedsiębiorstwo. Sprawa rozpoznawana jest bez rozprawy, odbywa się to na posiedzeniu niejawnym.
  • Postępowanie upominawcze – jest to szybki sposób, aby przymusić dłużnika do spłaty. Na ten rodzaj postępowania decydujemy się wtedy, gdy okoliczności długu są jasne i łatwe do udowodnienia.
  • Postępowanie uproszczone – zazwyczaj stosowane w przypadku mniejszych kwot, umów nieprzekraczających 5000 złotych, a także czynszu najmu, opłat obciążających najemcę i tym podobnych przedmiotów sporu.

Warto także wziąć pod uwagę fakt, że postępowanie wygląda zupełnie inaczej w zależności od tego, czy dłużnikiem jest tu osoba, czy przedsiębiorstwo. Bardziej skomplikowane sytuacje, których okoliczności nie są całkowicie jasne, mogą wymagać dodatkowej pomocy ze strony radcy prawnego.